Language
29
Jun. 2024
中山73 影視藝文空間 2024年7月份節目資訊


【中山73 2024年7月場次表 │ 消費說明】☰7-8月刊物線上看:https://issuu.com/zs73/docs/_73_7-8_issuu
7-8月摺頁電子檔下載:https://reurl.cc/RqlR86
☰更多場次:https://reurl.cc/EjMrb0
☰更多精采電影預告:https://reurl.cc/ezlnKR
☰更多最新資訊請見中山73影視藝文空間臉書粉專:https://www.facebook.com/TCZS73

 
返回前頁