Language
29
Apr. 2024
中山73 影視藝文空間 2024年5月份節目資訊


【中山73 2024年5月場次表 │ 消費說明】
☰5-6月刊物線上看:https://issuu.com/zs73/docs/_73_5-6_
☰5-6月摺頁電子檔下載:https://reurl.cc/qV11QR
☰更多場次:https://reurl.cc/Vz5DVQ
☰金穗46場次表:https://reurl.cc/yLemyD
☰更多精采電影預告:https://reurl.cc/MOk2rv
☰更多最新資訊請見中山73影視藝文空間臉書粉專:https://www.facebook.com/TCZS73

 
返回前頁